निधि शर्मा बॉयोडाटा

IMG-20191024-WA0006.jpg

नाम - निधि शर्मा
नौकरी- सरकारी  वरिष्ट अध्यापिका (2nd ग्रेड)
जन्म तिथि- 8/2/1992
जन्म समय- 10:25 a.m
जन्म स्थान - बिजयनगर

पिता - सीताराम शर्मा ( प्रधानाचार्य )
माता - संगीता शर्मा
गोत्र - पीपाड़ा पांडे (पिता)
        नागोरी ओझा (माता)

पता - 19, मारोठिया कॉलोनी,देलवाड़ा रोड,ब्यावर (अजमेर)

मोबाइल नं. - 9460708410
       9530214120 (whats app)

Loading...
IMG-20191024-WA0009.jpg